Miljø og helse i barnehagen

Revidert veileder til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Målgruppe:
Barnehageeiere og -ledere, foresatte, ansatte og offentlige myndigheter

Last ned som pdf her

Den reviderte veilederen (erstatter IK-2619 fra 1998) har som overordnet mål å bidra til et godt oppvekst- og læringsmiljø for barn i barnehagen. Det foreligger også en tilsvarende veileder for skolen. Behovet for revidering av veiledningsmateriellet skyldes ny kunnskap om miljøfaktorers påvirkning på barnas helse og trivsel, endringer i bygningstyper og driftsformer, samt endringer i annen aktuell lovgivning.

Barnehagetilbud og driftsformer forventes å være i kontinuerlig utvikling. Av den grunn presenteres veilederen i elektronisk versjon med sikte på jevnlig oppdatering og tilpasning til virksomhetenes, brukernes og myndighetenes behov.

Informasjonsbrosjyre
Du kan også laste ned en egen informasjonsfolder om veilederen for miljø og helse i barnehagen (pdf).

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol