Alunskifer i Hallingdal

[25.01.2011] Statens strålevern og NGI har nylig publisert kart som viser forekomster av alunskifer som kan bidra til å identifisere radonutsatte områder på Østlandet. I Hallingdal er det noen fjellområder i Gol og Nes med alunskifer. Dette dreier seg om østlige deler av Gol/Nes, nærmere bestemt Sørårsen. Det finnes ikke bolighus i disse områdene, kun spredt hyttebebyggelse.

Kartene blir et godt hjelpemiddel for kommunene når de skal prioritere radonmålinger og planlegge nybygging, mener Statens strålevern og Norges geologiske undersøkelse (NGU).
En norsk studie viser at 10 prosent av boligene bygget på alunskifer har radonkonsentrasjon over 1000 Becquerel per kubikkmeter inneluft (Bq/m3).

Kartet viser soner med bergarten alunskifer. Der det finnes alunskifer foreslår Strålevernet at kommunene vurderer hensynssoner. Dette kartutsnittet er hentet fra deler av Hedmark og Oppland. (Kart: NGU)

Alunskiferkartet
Alunskifer er en svartskifer som inneholder mye av grunnstoffet uran. Uran brytes ned til nye radioaktive stoffer, blant annet radium, som i sin tur brytes ned til radon (222Rn). Alunskifer finnes i Akershus, Oslo, Oppland, Buskerud og Hedmark.

Kart finner du her:
ALUNSKIFERKART GOL OG NES

Områder med alunskifer er markert med brunt.

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol