Nyttig å vite om radon

[12.04.2011] Skoler, barnehager og utleieboliger skal ha så lave radonnivåer som mulig, og nivåene skal aldri overskride maksimumsgrensen på 200 Bq/m3. Radonreduserende tiltak skal alltid iverksettes dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrense). De nye grenseverdiene er bindende og må overholdes innen 1. januar 2014.


StrålevernInfo – 1 - 2011 Radon i skoler og barnehager – strengere regelverk; http://www.nrpa.no/dav/fe42eea490.pdf

StrålevernInfo – 2 - 2011 Radon i utleieboliger – nytt/strengere regelverk; http://www.nrpa.no/dav/ca2abcada5.pdf
 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol