Radon i Hallingdal

Det er gjort omfattende kartlegginger av radon i Hallingdal. I tillegg til kartlegginger i regi av Statens strålevern, har Miljøretta helsevern hatt årlige kampanjer. Til sammen er det gjort nærmere 4000 enkeltmålinger i bolighus i Hallingdal.

Vi publiserer nå radonkart for alle kommunene i Halllingdal. Foreløbig er kartene klare for Flå, Gol, Hemsedal og Hol kommune. Kartene finner du i menyvalget til venstre, under "Radon" og "Radon i Hallingdal".

Radonkart Gol

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol