Radonkart for hallingdalskommunene

Strålevernet har sammen med Norges geologiske undersøkelse (NGU) nylig lansert et nasjonalt aktsomhetskart som viser hvilke områder i Norge som kan være mer utsatt for radon enn andre. Det nye radonkartet fra Strålevernet/NGU er basert på kunnskap om geologiske forhold og  inneluftmålinger av radon. Enkelte av kommunene i Hallingdal blir her karakterisert som høyaktsomhetsområde, med over 20 % av boligene over 200 Bq/m3. Men flere av disse kartene er mangelfulle og mangler info om radon for større områder. 

Miljøretta helsevern Hallingdal har utarbeidet radonkart for alle kommunene i Hallingdal på bakgrunn av radonmålingar som er gjort i kommunene de siste 20 år. Disse kartene er mer detaljerte enn de nye aktsomhetskartene fra Statens strålevern.

Kartene kan blant annet være til hjelp ved nye utbyggingsprosjekter. Velger man å bygge på radonutsatte områder, må man være ekstra påpasselig med radonforebyggende tiltak.

Kan gi lungekreft
Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som dannes i berggrunnen. Gassen er helsefarlig dersom den siver inn i boliger og bygg - da kan den forårsake lungekreft over tid. Kreftrisikoen øker med radon-konsentrasjonen og med tiden man oppholder seg i en radonutsatt bygning. Radon er særlig farlig i kombinasjon med røyking.

Alle bør måle radon
Konsentrasjonen av radon kan variere mye fra bolig til bolig. Hvis ett hus har lav konsentrasjon, kan nabohuset derimot ha høye verdier av radon. Vi oppfordrer derfor alle boligeiere til å gjøre radonmåling i boligen sin. Statens strålevern anbefaler at alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier.

Vi minner ellers om at anbefalt måleseong er midten av oktober til midten av april.
Miljøretta helsevern tilbyr da radonmålinger til gunstig pris (i samarbeid med Radonlab).

Radonkart for kommunene i Hallingdal kan lastes ned her:

Flå kommune
Nes kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Ål kommune
Hol kommune      

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol