Resultat solarietilsyn 2008

Tilsyn er utført i 15 solarievirksomheter i Hallingdal, tilsammen 36 solsenger.
Følgende ble undersøkt:

1. Er solariene er godkjente i Norge?
2. Er rør og rørkombinasjoner i solariene lovlige?
3. Har desinfeksjonsmiddelet, til vask av solariene, virkelig desinfiserende virkning?
4. Merkekrav
5. Renhold


(foto: faksimile Hallingdølen 26.07.2008)

RESULTAT:

Er solariene godkjente/lovlige i Norge? 3 av 36 solsenger er ulovlige i Norge. Disse gir for store stråledoser.

Er rør og rørkombinasjoner i solariene lovlige i Norge? 8 av 15 kontrollerte virksomheter har solsenger med rør/rørkombinasjoner som er ulovlig i Norge. 12 av 36 undersøkte solsenger har ulovlige rør. Resultatet av ulovlige rør/rørkombinasjoner er at strålingen fra solariet blir for høy, og store stråledoser øker faren for hudkreft (føflekkreft). Noen av rørene som ble funnet er ulovlige i Norge uansett, men oftest er det kombinasjonen av rørene i solariene som er feil og som samlet gir for strek stråling.

Har desinfeksjonsmiddelet, til vask av solariene, virkelig desinfiserende virkning? Alle virksomhetene har desinfeksjonsmiddel på sprayflasker til rengjøring av solsengene. Det ble tatt ut prøver av desinfeksjonsmiddelet til analysering av kimtall (totalt bakterietall). 6 av 15 virksomheter viste seg å ha bakterievekst på flasken med mer enn 1000 bakterier pr. ml væske, og altså ingen desinfiserende effekt, -heller tvert i mot. Virksomhetene har fått pålegg om å benytte andre middel som har dokumentert desinfiserende virkning.

Merkekrav. Strålevernforskriften har krav om at alle solsenger skal merkes med advarselsteksten "Advarsel. Ultrafiolett stråling kan føre til skade på øyne og hud. Les bruksanvisningen. Bruk beskyttelsesbriller. Enkelte medisiner og kosmetikk kan øke følsomhteten for UV". Videre skal det opplyses at Statens strålevern fraråder bruk av solarium for personer under 18 år. 11 av 15 virksomheter gir ikke kundene sine den opplysningen de skal, i form av advarsel, informasjon eller anbefalte solingstider i det enkelte solarium i forhold til hudtypen på den som skal sole seg. Det er gjort flere undersøkelser som konkluderer med at bruk av solarium til kosmetisk formål for mennesker i tenårene og tjueårene gir klart risiko for føflekkreft. Derfor frarådes bruk av solarier for de under 18 år. I 2003 ble det gjort en undersøkelse på 100 000 skandinaviske kvinner. Den viste at kvinner i 20-åra som tar solarium mer enn en gang pr. måned i løpet av året har 150 % større risiko for å få hudkreft sammenlignet med de som ikke tar solarium.

Renhold. Jevnt over er renholdet for dårlig, 3 av 5 virksomheter har fått pålegg om utbedring av renholdsrutinene.

Tilsynet er utført etter Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie og hulltakingsvirksomhet m.v. og Strålevernforskriften. Etter sistnevnte forskrift plikter alle solarievirksomheter å melde sin virksomhet til Statens strålevern. I Hallingdal var kun 3 av 15 virksomheter meldt inn.

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol