Resultat solarietilsyn 2012

I 2012 gjennomførte Miljøretta helsevern Halingdal tilsyn ved alle 12 solarievirksomheter i vårt område. Totalt 27 solsenger ble kontrollert for styrke på rør i solsengene samt merking og oppslag av plakater om 18 årgrense. Resulatet viste at ingen av solarievirksomhetene hadde solsenger med ulovlig streke rør. Ved forrige tilsyn i 2008 hadde 8 av 15 virksomheter solsenger med ulovlig sterke rør i en eller flere solsenger. Dette er en gledelig bedring!

1.juli 2012 ble det innført krav om 18 årsgrense for bruk av solarier.
Fra 1. januar 2014 skal alle solstudioer i Norge være betjente. Betjeningen skal kunne gi informasjon om helsefarene og råd om hvor lenge og ofte du kan ta sol. Les mer på www.nrpa.no.
RESULTAT:

GENERELT  
Totalt antall solarievirksomheter (solstudioer mm.) 12
Totalt antall solstudioer kontrollert etter aldersgrensen 12
Tispunkt for tilsyn Sept. 2012
BETJENTE STUDIOER  
Antall studio i Hallingdal 0
DELVIS BETJENTE STUDIOER  
Antall studioer ført tilsyn 5
Antall studioer som kontrollerer alder og viser bort de under 18 år 2
Antall studioer som hadde plakat med aldersgrensen godt synlig 2
Antall studioer som hadde plakat, men ikke godt nok synlig 0
UBETJENTE STEDER/VIRKSOMHETER  
Antall studio for tilsyn 7
Antall studio som hadde plakat med aldersgrensen og godt synlig 5
Bortvisning av kunder under tilsynet 0
   
   
   
 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol