Endringer i tobakkskadeloven

Røykfrie inngangspartier innføres og anledningen til å ha røykerom fjernes. Fra 1. juli i år skal alle utendørs inngangspartier til offentlige virksomheter og helseinstitusjoner, både statlige og private, være røykfrie. I praksis innebærer forbudet at det må settes opp skilt som informerer om røykeforbudet og at alle askebegre o.l, må fjernes fra inngangspartiene. Som etter dagens ordning vil det være eier eller leier av bygningen som vil få ansvar for at røykeforbudet overholdes.Videre vil kommunene (i Hallingdal delegert til Miljøretta helsevern Hallingdal) ha ansvar for å føre tilsyn med at røykeforbudet overholdes, på samme måte som i dag.

Adgangen til å oppprette særskilte røykerom opphører også fra 1.juli i år. Enkelte unntak fra dette forbudet vil gjelde, feks ved helseinstitusjoner hvor beboerne har sine hjem.

Mer informasjon om lovendringene (her finnes bl.a skilt som kan skrives ut og henges opp).

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol