Samlerapport skoletilsyn 2015

Miljøretta helsevern Hallingdal har gjennomført tilsyn med alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i kommunene i Hallingdal i løpet av 2015.

Alle skoler skal etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade.

Samlerapporten sammenfatter alle tilsynene OG KAN LASTES NED HER.

Skole MHV-godkjent Antall avvik fra tidligere tilsyn Antall avvik fra MHV-tilsyn-15 Type avvik
Flå skole JA 0 2 Mangler vedlikeholdsplan
Luftkvalitet på mellomtrinn ikke tilfredsstillende 
Nes barneskole JA 0 0  
Nes ungdomsskole JA 0 0  
Rukkedalen friskole JA 0 0  
Gol + Herad skole JA 0 1 Mangler vedlikeholdsplan
Gol ungdomsskole JA 0 0  
Gol videregående skole JA 0 0  
Ulsåk skole JA 1 1 For mye etterklang i gymsal
Tuv skole JA 1 1 For mye etterklang i gymsal
Hemsedal barne- og ungdomsskole JA 1 1 For mye etterklang i kantine
Torpo skole NEI 1 1 For mye etterklang i gymsal
Leveld skole NEI 2 2 For mye etterklang i SFO
Problem med luft og temp
Nedre Ål skole NEI 1 1 For mye etterklang i gymsal
Skattebøl skole JA 0 0  
Ål ungdomsskole NEI 1 1 Problem med inneklima/luftkvalitet
Ål videregående skole JA 0 0  
Hallingskarvet skole NEI 0 2 Mangler vedlikeholdsplan
Probelm med luftkvalitet i en del av skolen 
Dagali og Skurdalen skole JA 0 0  
Geilo barne- og ungdomsskole NEI 0 2 Mangler vedlikeholdsplan
Slitte gulv i ganger 
Geilomo skole JA 0 2 Mangler radonmåling
Sjenerende støy mellom klasserom 
NTG Geilo JA 0 0  

 


Oversikten vil bli oppdatert fortløpende når avvik er rettet og nye godkjenninger blir gitt.

Sist oppdatert: 25.2.2016 

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol