Skoletilsyn vinteren 2019/2020

Nå har vi i full gang med tilsyn av alle grunnskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i Hallingdal.

Spesielt fokus denne gang er mat/måltid, trafikksikkerhet, beredskap og sanitæranlegg.


I forkant av hvert tilsyn sender vi elevrådet et spørreskjema på hvordan de opplever toalettene dusj og garderober på skolen. Hvor lang de får til å spise og hva som pleier å være aktivitet (skjerm, høytlesning, prat).


  

Eksempel på båsetoaletter med dør som har åpning oppe og nede. Disse kan oppleves som utrygge, dvs at det er er mulighet for å se over eller under. Innsyn muliggjør krenkende adferd.

 


   

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol