Solarier trenger ikke være betjente

I dag er virksomhetene pliktig til å informere kundene om 18-års grensen på en effektiv måte, der minstekravet for ubetjente studioer er å informere om dette på en lett synlig plakat.

Fra 1. januar 2016 vil det være et krav at virkomheter håndhever 18-årsgrensen. Det vil være opp til den enkelte virksomhet og det enkelte solstudio å velge hvilken løsning som passer best for dem.

Følgende løsninger anses for å være tilfredsstillende for å ivareta 18-årsgrensen:
1. Heltidsbetjening, eller delvis betjening kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll
2. Videoautomat med dokumentleser tilknyttet kundesenter
3. Annen type forhåndskontroll og registrering, kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll

Informasjonsplikt:  
Fra 1. januar 2015 skal virksomheten informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk. Strålevernet samarbeider nå med Helse- og omsorgsdepartementet for å lage retninglinjer for dette kravet, og vil foreligge over nyttår.

Obligatorisk solarieprøve:
Fra 1. januar 2016 vil det være krav til at ansvarlig for daglig drift av solariet samt ansatte med kundekontakt skal ha bestått "Solarieprøven". Prøven må tas hvert femte år. Betjeningen vil dermed ha oppdatert kompetanse som er i tråd med utviklingen innenfor solariumsfaget, og kan gi best mulig veiledning til kundene.
 
Meldeplikt:
Fra 1. januar 2016 skal alle virksomhetene melde til Strålevernet en beskrivelse av system for alderskontroll. Det skal i 2015 jobbes for at dette skal kunne meldes inn via Strålevrnets elektroniske meldesystem (EMS) der virksomhetene allerede i dag må melde sin solarivirksomhet.

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol