Støy frå vegmerking i Hallingdal

Dei siste par åra har Buskerud vore prøvefylke for såkalla profilert vegmerking. Hensikten med denne vegmerkinga er bra, å hindre møteulykker. Ulempa er at ho støyer forholdsvis mykje. Men det er verdt å merke seg at det fins alternativ til profilert vegmerking, såkalla freste striper som støyer mykje mindre eller ingenting. Eit anna alternativ er at det blir lagt planer midtstriper på vegstrekninger der folk er plaget av støy fra den profilerte vegmerkinga.

Statens vegvesen held i disse dagar på med å evalurere bruken av profilerte midtstriper i Buskerud. Miljøretta helsevern Hallingdal tek i mot innspel frå folk som er plaga og vil videreformidle desse signala til arbeidsgruppa som arbeider med evalueringa i Statens vegvesen.
[Publisert 05.03.2009]

(Foto: faksimile Hallingdølen 05.03.2009)

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol