Tilsynskampanje sykehjem

I perioden januar til april 2019 har vi gjennomført tilsyn med alle sykehjem i Hallingdal. Tilsynet ble gjort etter bestemmelser i forskrift om miljørettet helsevern. Det var særlig fokus på inneklima, forsvarlig renhold, sanitæranlegg, ulykkesforebygging samt smittevern. 

Tilsynene vi har gjort har vært en del av en nasjonal tilsynskampanje om miljørettet helsevern i sykehjem. Målet med den nasjonale tilsynskampanjen har vært å bidra til et enhetlig og samordnet tilsyn innenfor miljørettet helsevern samt bidra til et større fokus på bomiljøet til eldre og beboere på sykehjem.

Tilsynene viser at standard på beboerrom var gjennomgående bra ved alle sykehjemmene vi besøkte. Hovedinntrykket vårt er at tilfredsstillende renhold.  Rutiner for legionella var det flest sykehjem hadde forbedringspotensial på.

Last ned rapporten her

  

 

 

 

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol