Tobakksfri skoletid

Fra 1.juli i år blir det innført tobakksfri skoletid. Hensikten er å fjerne en viktig arena for rekruttering for å begynne med røyk eller snus. Ved skolestart blir det sendt ut informasjonsmateriell til alle ungdomsskoler og videregående skoler om lovenringen om tobakksfri skoletid. Det vil også bli markedsføring av gratisverktøyene Slutta-appen og skoleprogrammet FRI.

Helsedirektoratet vil fokusere på hensikten med lovendringen som er å hindre rekruttering til bruk av snus og røyk, og at skoleelever is rett til et tobakksfritt miljø. Informasjonspakken til skolene vil blant annet inneholde en kort informasjonsilm de kan bruke på sine nettsider, plakater og bakgrunnsinformasjon med spørsmål og svar.
Mer informasjon om lovendringene (plakat, film, etc. Helsedirektoratet).   


Film tobakksfri skoletid (link til Youtube) 

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol