Undersøker radon i nye boliger

I alt 2.000 nye boliger i Norge er trukket ut til å delta i den frivillige radonundersøkelsen. Også flere boliger på ulike steder i Hallingdal er trukket ut til å få målt radon i huset sitt gratis. Hensikten med undersøkelsen er å finne ut om kravene om radonreduserende tiltak i nye hus har hatt effekt.


Radon er en radioaktiv gass som dannes naturlig i bakken. Den kan komme inn i huset via sprekker og utettheter i boligen. Når vi puster, avgir radon stråling til lungene, noe som over tid kan føre til lungekreft. Etter røyking er radon den viktigste årsaken til at folk får lungekreft.

Det er byggforskriften TEK10 fra 2010 som setter krav om at det skal gjøres forebyggende tiltak i nye hus. I tillegg er det krav om at boligen bør ha så lite radon som praktisk mulig.

Det er både enklere og rimeligere å gjøre forebyggende radontiltak i selve byggeprosessen enn å skulle redusere radonnivået når boligen står ferdig.


Les mer om undersøkelsen her på Statens stråleverns nettside  


(Publisert 2.2.2016)  

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol