Vis hensyn ved bråtebrenning

All brenning av avfall er forbudt i tettbygde strøk
Tettbygd strøk blir definert som husklynge med flere enn 7 bolig- og/eller hytteenheter der avstanden imellom ikke overstiger 100 meter. 
Bakgrunnen for at det ikke er lov med slik brenning i tettbygd strøk, er av hensyn til folk med astma- og luftveisplager. Astmatikere og allergikere kan få problem med å puste, og i noen tilfeller akutte astmaanfall av bråtebrenning. Støv og sot fra bråtebrann fører med seg karbonmonoksid, aske og kreftframkallende PAH-stoff.

Utenfor tettbygde strøk 
Det er tillatt med bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utanfor tettbygd strøk, men vi oppfordrer også her til å ta hensyn til naboer og andre.

Flatebrenning/brenning av hogstavfall og gress- og lyngsviing i eller i nærheten av skogmark
- skal ha en ansvarlig leder som har laget en plan som sikrer at brenningen skjer på en forsvarlig måte
- lovlig brenning skal varsles brannvesenet på telefon 04110 (Varsling må skje samme dag som brenning skal skje)
- varsle naboer
- vurder vær og vind med tanke både på brannfare og røykplager for andre
- unngå brenning på søndager og andre helligdager og på dager der det er arrangement og tilstelninger i bygda
- brenning bør skje i god tid før mørkets frembrudd
- det er viktig med etterkontroll av stedet
- ulovlig brenning som fører til utrykning kan medføre krav om kostnadsdekning fra kommunen
 
 
Husk bålforbudet i utmark som gjelder fra 15. april – 15. september!

Levèr hageavfallet på avfallsmottakene som finnes i hver kommune
Disse holder åpnet 2 dager i uka og privatpersoner kan levere alt hageavfall gratis. Hageavfallet fraktes videre til Hallingtorv sitt anlegg på Torpo. Her blir avfallet kuttet og kvernet opp, videre blandet med slam og ender opp som et høykvalitets jordforbedringmiddel.

For de som har avtale om hjemmekompostering, vil hageavfallet være et viktig tørrstoff for innblanding. Ta kontakt med kommunen din for å høre om du kan inngå avtale om hjemmekompostering. De lokale forskriftene og mer om kva som er lov å brenne, finner du link til på hjemmesidene til hver kommune og på lovdata.no.

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol