Velkommen til Miljøretta helsevern Hallingdal

Miljøretta helsevern Hallingdal er et interkommunalt samarbeid etablert i 2002 mellom kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol.  Fra 2019 utvider samarbeidet med flere kommuner i Valdres. Etnedal kommune ble med fra 1. mars 2019. Sør-Aurdal og Nord-Aurdal kommuner blir med i samarbeidet fra februar 2020. 

Vi utfører lovpålagte oppgaver, som tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling etter deler av folkehelseloven, smittevernloven, røykeloven og en rekke forskrifter til disse, i nært samarbeid med kommuneoverlegene i hver enkelt kommune.

Se fagområder i menyen til venstre.


Våre hovedoppgaver er forebyggende helsearbeid med fokus på:    

- Godkjenning og tilsyn ved barnehager og skoler 
- Kartlegging og rådgivning i forhold til radon og annen stråling  
- Tilsyn med bassengbad og badeanlegg 
- Overvåkning av vannkvalitet ved badeplasser  
- Veiledning i forbindelse med ulykkesforebygging  
- Kartlegging og rådgivning i forhold til støy-/ luftforurensing  
- Rådgivning/ klagebehandling ved grunn- og vannforurensing 
- Tilsyn og klagebehandling i forhold til røykebestemmeslene 
- Hygieniske forhold ved avfallsbehandling  
- Skadedyrkontroll 
- Gi uttalelse til plansaker på ulike nivå  
- Tilsyn med campingplasser, leirsteder, asylmottak etc 
- Tilsyn med solarier, tatoveringsvirksomheter, frisørsalonger og andre salongvirksomheter m.m   

  
 

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol