Badeplasser - vannkvalitet

Lokal helsemyndighet har tilsynsansvaret for vannkvalitet for friluftsbad etter bestemmelser i folkehelseloven.
Miljøretta helsevern, i samarbeid med kommunene i Hallingdal, tar prøver av badevannskvaliteten ved de mest brukte badeplassene. 

Resultater:
Badevannskvalitet 2019
Badevannskvalitet 2018
Badevannskvalitet 2017
Badevannskvalitet 2016
Badevannskvalitet 2014
  
For bedømmelse av vannets hygieniske kvalitet er eventuell forekomst av tarmbakterier av primær interesse. Som hovedparameter er valgt termotolerante koliforme bakterier, en bakteriegruppe som normalt forekommer i stort antall i tarmkanalen hos mennesker og varmblodige dyr, og som derfor, når de forekommer, indikerer at vannet er fekalt påvirket. I perioder med mye regn kan det stedvis forekomme høyere verdier enn normalt. Det vil da bli tatt oppfølgingsprøver. Dersom prøvene skulle gi resultater som tilsier at bading frarådes, vil dette bli informert om på kommunens nettside og ved den enkelte badevannsplassen.  

Badeplassene blir klassifisert med utgangspunkt i normene i Smittespredning gjennom badevann.

Kvalitet på badevann deles inn i tre grupper:
Godt egnet badevann: Mindre enn 100 TKB/100 ml
Mindre egnet badevann: Mellom 100 og 1000 TKB/100 ml
Ikke egnet badevann: Over 1000 TKB/100 ml

Folkehelseinstituttet ønsker å følge med på utbredelsen av svømmekløe i Norge. Dersom du opplever svømmekløe i sommer (kløende utslett etter bading i ferskvann) vil de gjerne at du tar kontakt.
For mer informasjon se på Folkehelseinstituttets side om svømmekløe.


Linker til Folkehelseinstituttets nettsider om badevann

Badevann og risiko for smittsom sykdom
Badevann - forurensning og regler
Cyanobakterier (blågrønnalger)
Informasjonsbrosjyre om blågrønnalger

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol