Barnehager

Barnehager skal fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skader.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler gjelder for: 
Barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når:
- virksomheten er reglemessig, og
- tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og
- antall barn som er tilstede samtidig, er tre eller flere
 

Søknad om godkjenning I følge forskriften skal det søkes om godkjenning når det planlegges etablering og utvidelse/endring av skole/barnehage. Her finner du søknadsskjema for barnehage.

Miljøretta helsevern sine oppgaver
- Godkjenne og føre tilsyn med barnehager og skoler etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv
- Følge opp evt klager knyttet til det fysiske miljøet i skoler og barnehager
- Gi råd og veiledning til rektorer, styrere, foreldre og andre
Aktuelle linker:

LOVVERK:
- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv  
- Veileder; Miljø og helse i barnehagen. Helsedirektoratet 2014

KOSTHOLD:
- Retningslinjer for mat og måltid i barnehagen, Helsedirektoratet, 2019

SMITTEVERN:

- Barnehager og smittevern. Faglige råd fra Folkehelseinstituttet
Kan jeg gå i barnehagen i dag? Bokmål, 2018
Kan eg gå i barnehagen i dag? Nynorsk, 2018
- Forebygging av legionellasmitte - en veiledning. Folkehelseinstituttet, 2015.

 SKADEDYR:
- Veileder skadedyrbekjempelse i skole og barnehage, Folkehelseinstituttet 2010    

UTEAREAL:
Uteområder i skoler og barnehager. Hvordan sikre kvalitet i utformingen. NMBU 2019
- Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr


 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol