Campingplasser

Vi utfører tilsyn av campingplasserer når vi mottar klager eller det er andre forhold som gjør at vi velger å gjøre kontroll. Kontroller kan være både varslet og ikke-varslet.
Klager vil bli fulgt opp fortløpende.

Vi prioriterer kontroll av kritiske punkter som uteareal (avfallshåndtering, sanitære forhold, sikkerhet for barn), utleieenheter (hygiene, inneklima, vedlikehold) og sanitærbygg (hygiene, vannforsyning).

Campingplasser er meldepliktige og skal melde til kommunen før oppstart/ved vesentlige endringer.

 

 

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo



        
  Hol