Drikkevann

Registrering av vannforsyning:
Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Les mer her 

Drikkevann på hytta:
Vannforsyning til hytter i Norge kommer fra mange forskjellige kilder, alt fra innlagt vann fra godt kontrollerte vannverk, til smelting av snø. Uansett kilde og tid på året kan det være lurt å følge noen forsiktighetsregler i forhold til drikkevann.

Les mer her  

Veiledning:
Bor du sånn at du ikke er tilknyttet vannverk, men vil sikre deg skikkelig drikkevann? Er du usikker på om vannkilden på hytta er bra nok? Da er dette brosjyren for deg. Folkehelseinstituttet sin nye brosjyre gir deg både tips og råd både til hva du kan gjøre selv, og til hvem du bør kontakte.

Brosjyren kan lastes her.

Vannprøve:
Dersom de har privat brønn og ynskjer å sjekke kvaliteten på vatnet, kan de hente prøveflasker på servicetorget i kommunen du bor i. Kostnad på analysen må betalast av den enkelte. Analyse av vassprøver frå private brønner kan avtalast med til dømes:

www.vanntest.no
Valdreslab
www.vannshop.eurofins.no
www.mjoslab.no

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol