Inneklima

De fleste av oss er inne 90 % av tiden. Derfor er innemiljøet og inneluften viktig. Viktige forurensningskilder inne er blant annet kjemikalier, støv, temperatur, fuktighet, renhold og ventilasjon.

Dårlig inneklima er et problem som kan ramme alle mennesker. Men alle behøver ikke bli syke i et hus med innemiljøproblemer, og symptomene vil variere. Helseeffektene er ofte diffuse og vanlige, og kan ha andre årsaker enn inneklima.

Noen av symptomene er knyttet til kroppens slimhinner
- irritasjon i øyne
- hals og nese
- stadig snue og tetthet
- tørrhetsfølelse i slimhinnene
- stadige luftveisinfeksjoner
- hoste
- heshet

Symptomer kan også vises på huden
- tørr og irritert hud

- utslett i ansiktet eller på kroppen

En del av symptomene er mer allmenne
- hodepine

- tretthet
- tung i hode
- følelsen av å være uvel
- svimmelhet
Reaksjonene avhenger av hva man puster inn, i hvilke mengder, hvor ofte, over hvor lang tid, samt hvor mottakelig eller følsom man er.

Måling av inneklima
Det er en vanlig oppfatning at inneklimamålinger er nyttige for å kartlegge mulig helserisiko, og at målinger må til for å danne grunnlag for å kunne bedre forholdene. Det er imidlertid svært vanskelig å påvise sammenheng mellom forurensninger i inneluften og eventuelle plager. Det er viktig å huske på at flere av risikoforholdene lettere kan avdekkes ved befaring (visuell kontroll) en ved målinger, som for eksempel røyking, vond lukt, muggflekker, ugunstig temperaturforhold og mye støv.

Mer informasjon om inneklima

Folkehelsa har utarbeidet anbefalte faglige normer for inneklima: Anbefalte faglige normer for inneklima
På folkehelseinstituttets internettsider er det utarbeidet en egen temaportal om inneklima.
Godt inneklima. Råd og informasjon om hvordan du kan sikre godt inneklima i boligen din.
Inneklima – astma – luftveisallergi. Råd om tiltak.
Godt inneklima i boligen, Helsedirektoratet 2010.
Godt inneklima for spedbarn, Helsedirektoratet 2010.
Forebygge og utbedre fuktskader i boligen, Helsedirektoratet 2010.
Planter i barnemiljøer, Helsedirektoratet 2010.
Miljø og helse - en forskningsbasert kunnskapsbase

På nettsiden http://www.inneklima.com/ gis det fyldig informasjon om inneklima.

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol