Radonkart for Hallingdal

Det er gjort omfattende kartlegginger av radon i Hallingdal. I tillegg til kartlegginger i regi av Statens strålevern, har Miljøretta helsevern hatt årlige kampanjer. Til sammen er det gjort i overkant av 3000 enkeltmålinger i bolighus i Hallingdal.

I menyen til venstre finner du oversikt over radonkartlegginger i de ulike kommunene i Hallingdal, blant annet med egne radonkart kommunevis.

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol