Røykfrie severingssteder

Lov om vern mot tobakksskader ble vedtatt i 1973 og trådte i kraft i 1975. Loven ble sist endret i juli 2004. Det ble da innført røykeforbud på serveringssteder. Hovedformålet med endringen har vært å skjerme ansatte mot passiv røyking. I forarbeidene til loven omtales også to andre grupper som man ønsker å verne: Gjestene og ungdom.

Gjester som bryter røykeforbudet
Gjester som ikke overholder røykeforbudet, vil bli behandlet på samme måte som gjester som bryter andre lover og regler. Først ved å orientere om forbudet og ved å be gjesten slutte å røyke. Dersom dette ikke fører kan gjesten bli bedt om å forlate lokalet.

 
Foto: Helsedirektoratet


Utendørsservering 
 

 1. Det er tillatt å røyke ved utendørs serveringssteder med unntak av når:
  serveringsstedet har uteservering i tilknytting til servering inne, og røyk utenfra kan sive inn.
 2. Uteserveringen blir bygd inn med tak og lèvegger, og blir et "lokale". For at man kan tillates røyking ved uteservering må denne altså ha en "utlufting" som tilsvarer det man har i et utendørsområde.

Eierne av serveringsstedene har ansvar for å følge opp at gjestene ikke bryter røykeloven. Eierne må henge opp skilt ved inngangen, og om nødvendig også andre steder, om at røyking ikke er tillatt.

Tilsyn med serveringssteder er delt mellom Arbeidstilsynet og kommunen. Kommunens ansvar etter røykeloven er i Hallingdal delegert til Miljøretta helsevern Hallingdal.

Les mer: wwww.tobakk.no

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol