Sikkerhet

Høy grad av sikkerhet for liv og eiendeler er vesentlig for et trygt og godt liv.

Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet til helse og trivsel i planlegging etter plan- og bugningsloven og godkjenning av virksomhet etter annet lovverk (fra forskrift om miljørettet helsevern § 4).


Sikkerhet ved store arrangement
Ansvaret for sikkerheit ved arrangement kviler fullt og heilt på arrangørane, men kommunen ønskjer å informere og hjelpe arrangørane i arbeidet med å lage gode og trygge arrangement. Det er difor utarbeida ei sjekkliste som skal gjere det enklare for arrangørane å halde oversikt over alle gjeldande lovar og reglar. Sjekklista er utarbeidd i samarbeid med lokalt brannvesen og mattilsyn.


Sikkerhet og renhold i lekeland og lekeparker
• Rutiner for renhold
• Rutiner for sikkerhet og kontroll av lekearealer
• Rutiner for organisering/ansvar ved ulykker


Sikkerhetstips for trampoliner
Følg disse sikkerhetstipsene for riktig montering og trygg bruk av trampolinen.
 


 
   

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol