Skadedyr og insekter

Som skadedyr regnes særlig insekter og annet småkryp, men også rotter, mus og lignende som kan overføre smittsomme sykdommer.
Helserisiko
Skadedyr kan forårsake sykdommer eller helseproblemer hos mennesker via bitt, ved forurensning av matvarer, drikkevann eller ved forurenset badevann. Skadedyr kan også gi helseplager i form av allergiske reaksjoner. I tillegg kan skadedyr på forskjellige måter forårsake materielle skader.

Det er eier eller bruker av bygning som er ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge eller utrydde forekomst av skadedyr i henhold til Forskrift om skadedyrsbekjempelse.

Mer informasjon om skadedyr
På Folkehelseinstituttets internettsider er det utarbeidet en egen temaportal om skadedyr. Mer informasjon om skadedyrbekjempelse finnes på Folkehelseinstituttets nettside med veiledere om skadedyrkontroll.

Skadedyr i barnehager og skoler
Det bør settes ekstra krav til forsiktighet ved skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler. Hvis det oppdages skadedyr i skole eller barnehage, skal det så langt det er mulig brukes andre bekjempelsesmetoder enn pesticider (kjemiske bekjempningsmidler). Dette fordi barn tilbringer lange perioder på disse stedene, samt at barn generelt er mer sårbare overfor kjemiske bekjempingsmidler enn voksne.
Se veileder fra Folkehelseinstituttet: http://www.fhi.no/dokumenter/14b587d340.pdf.
 

Nyheter om skadedyr:
Lemenår og privat vassforsyning, okt 2014
     

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol