Skoler

Skal fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skader.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler gjelder for både grunnskoler og videregående skoler.

Søknad om godkjenning
I følge forskriften skal det søkes om godkjenning når det planlegges etablering og utvidelse/endring av skole.
Her finner du søknadsskjema skole.

Miljøretta helsevern sine oppgaver
- Godkjenne og føre tilsyn etter forskriften
- Behandle klager bl.a knyttet til det fysiske miljøet i skoler og barnehager
- Gi også råd og veiledning til rektorer, styrere, foreldre og andre


Aktuelle linker:

LOVVERK:

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv
Veileder; Miljø og helse i skolen, Helsedirektoratet 2014

SMITTEVERN:
Forebygging av legionellasmitte - en veiledning. Folkehelseinstituttet, 2009.

SKADEDYR:

Veileder skadedyr i skole og barnehage, Folkehelseinstituttet 2010  

INNEKLIMA:
Forebygge og utbedre fuktskader i boligen. Helsedirektoratet, 2010.
Planter i barnemiljøer. Helsedirektoratet, 2010.

UTEAREAL:
Skolens utearealer. Om behovet for arealnormer og virkemidler.  Sosial- og helsedirektoratet, 2003
Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol