Smittevern

Kommunen har mange oppgaver innenfor smittevern. Ansvar og oppgaver er definert i smittevernloven og en rekke forskrifter.

Her finner du nærmere info om kommunens smittevernoppgaver som tiltak ved mage-tarm-infeksjoner i helseinstitusjoner, hoteller etc, forebygging av legionella, håndtering av smittefarlig avfall, smittevern i barnehage og skadedyrbekjempelse.


Noro-virus-utbrudd

Mage-tarm-infeksjoner i kommunale helseinstitusjoner. Faglige råd fra Folkehelseinstituttet

Mage-tarm-infeksjoner utenfor helseinstitusjoner (hoteller, leirsteder etc). Faglige råd fra Folkehelseinstituttet

Kommuneoverleger i Hallingdal:

Kommuneoverlegen i Hol; tlf. 32092250, epost: Geir Strømmen
Kommuneoverlegen i Ål; tlf. 32092250, epost: Geir Strømmen
Kommuneoverlegen i Gol; tlf. 32029200, epost: Jagannivasan Thurainayagam
Kommuneoverlegen i Hemsedal; tlf. 31408900, epost: Camilla Underland
Kommuneoverlegen i Nes; tlf. 32068380, epost: Nils Høva
Kommuneoverlegen i Flå; tlf. 32053627, epost: Roger Hyldmo

 

Oppdatert 06.10.2020

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol