Smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste

Smittefarlig avfall fra helsetjenesten og dyrehelsetjenesten omfattes av forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. Både primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenesten defineres som helsetjeneste. Mattilsynet fører tilsyn med dyrehelsetjenesten, mens kommunen har ansvar for å føre tilsyn med helsetjenesten. Som en del av sitt arbeid med miljørettet helsevern fører kommunen tilsyn med smittefarlig avfall fra det oppstår i helsetjenesten og frem til det er ferdig behandlet.

Avfall som kan være smittefarlig
- Avfall som er direkte forurenset med sekret, puss o.l. fra pasienter med alvorlige infeksjoner (for eksempel brukte bandasjer, drensmateriell, hansker, munnbind, bleier og liknende)
- Stikkende/skjærende avfall, for eksempel brukte kanyler, brukte skalpellblader, brukte sakser og pinsetter, reagensrør med blod, puss eller vevsrester
- Vevsbiter, organer, blod og blodprodukter (inkludert serum, plasma og andre komponenter fra blod)
- Blodige bandasjer
- Avfall fra luftsmitteisolater


Krav som defineres i forskriften

 • Forsvarlig oppbevaring, håndtering og transport
 • Leveringsplikt
 • Behandling av smittefarlig avfall
 • Emballering og merking
 • Dokumentasjon/skriftlige rutiner - internkontroll


Lovgrunnlag
Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv.

Merknader til forskrift om smittefarlig avfall


Nyttig informasjon
Avfall fra helseinstitusjoner - informasjon fra folkehelseinstituttet

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol