Velkommen til Miljøretta helsevern Hallingdal

Miljøretta helsevern Hallingdal er et interkommunalt samarbeid etablert i 2002 mellom kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. 
Vi har også avtale med Etnedal, Sør-Aurdal og Nord-Aurdal kommuner i Valdres som kjøper av MHV-tjenester av oss (avtale etablert i 2019 og 2020).


Vi utfører lovpålagte oppgaver, som tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling etter deler av folkehelseloven, smittevernloven, røykeloven og en rekke forskrifter til disse, i nært samarbeid med kommuneoverlegene i hver enkelt kommune.

Vi har kontorplass sammen med Hallinghelse på Torpomoen. Besøksadresse Torpomoen 27, 3579 Torpo.

Våre hovedoppgaver er forebyggende helsearbeid med fokus på: 
  
- Godkjenning og tilsyn ved barnehager og skoler
- Kartlegging og rådgivning i forhold til radon og annen stråling 
- Tilsyn med bassengbad og badeanlegg
- Overvåkning av vannkvalitet ved badeplasser 
- Veiledning i forbindelse med ulykkesforebygging 
- Kartlegging og rådgivning i forhold til støy-/ luftforurensing 
- Rådgivning/ klagebehandling ved grunn- og vannforurensing
- Tilsyn og klagebehandling i forhold til røykebestemmeslene
- Hygieniske forhold ved avfallsbehandling 
- Skadedyrkontroll
- Gi uttalelse til plansaker på ulike nivå 
- Tilsyn med campingplasser, leirsteder, asylmottak etc 
- Tilsyn med solarier, tatoveringsvirksomheter, frisørsalonger og andre salongvirksomheter m.m
 
Det skal meldes fra til Miljørettet helsevern Hallingdal før oppstart og ved vesentlige utvidelser/endringer ved:
- Skoler og barnehager
- Solarier, frisørsalonger, hud- og fotpleiesalonger og andre salongvirksomheter 
- Svømmebasseng og badeanlegg 
- Asylmottak
- Campingplasser o.l. hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker 
- Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann
- Virksomheter som har kjøletårn eller lignende innretninger

Miljørettet helsevern mottar også klager fra publikum på forhold som kan påvirke helsen. Med myndighet i henhold til Folkehelseloven kapittel 3 kan vi i samarbeid med kommuneoverlegen i hver enkelt kommune behandle klagesaker.

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol